Värnamo sjukhus

Inom Sjukhuskyrkan arbetar präster anställda av Svenska kyrkan och pastorer anställda av medlemssamfunden i Sveriges Frikyrkosamråd. Mer information och kontaktuppgifter finns på Sjukhuskyrkans webbsida (se nedan).

Kontaktinformation

Värnamo sjukhus
Doktorsgatan
331 85 Värnamo

Kontaktcenter/växel: 010 – 241 00 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Hitta till meditations- och bönerummet: Rummet finns på plan två, vid operationscentralen och nås enklast via södra entrén.

Sjukhuskyrkans expedition finns på plan två. Följ skyltning till röntgen, expeditionen är granne med röntgen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page