Värnamo sjukhus

Inom Sjukhuskyrkan arbetar präster anställda av Svenska kyrkan och pastorer anställda av medlemssamfunden i Sveriges Frikyrkosamråd. Mer information och kontaktuppgifter finns på Sjukhuskyrkans webbsida (se nedan).

Kontaktinformation

Värnamo sjukhus
Doktorsgatan
331 85 Värnamo

Kontaktcenter/växel: 010 – 241 00 00

Hitta till sjukhuskyrkan

Hitta till meditations- och bönerummet: Rummet finns på plan två, vid operationscentralen och nås enklast via södra entrén.

Sjukhuskyrkans expedition finns på plan två. Följ skyltning till röntgen, expeditionen är granne med röntgen.