Kontaktuppgifter

Adress
Alingsås lasarett
Södra Ringgatan 30
441 33 Alingsås
Hitta hit
Telefon
0322-226000 (växel)
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

Sjukhuskyrkan i Alingsås är en del av den andliga och existentiella vården på sjukhuset. Vi finns till för dig som är patient, närstående och personal.

Det finns möjlighet till stödsamtal, krissamtal och sorgebearbetning, andakt, nattvard och andra riter som är betydelsefulla i livets olika skiften. Vi har tystnadsplikt.

Mer om vår verksamhet


Hitta till Alingsås lasarett

Sjukhuskyrkans rum och meditationsrummet finns längst in i korridoren till höger i huvudentrén. Kontaktuppgifter till medarbetare hittar du via länken nedan. Du kan också söka kontakt via sjukhusets växel. Sjukhuskyrkan i Alingsås finns till för dig som är patient, närstående och personal. Det finns möjlighet till stödsamtal, krissamtal och sorgebearbetning, andakt, nattvard och riter såsom dop och bikt. Samtalen sker under tystnadsplikt. Sjukhuskyrkan har särskild kontakt med palliativa teamet på sjukhuset och gör hembesök vid behov. På sjukhuset finns ett Stilla rum som är öppet för alla.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkan i Alingsås finns till förfogande för samtal och stöd. När människor upplever sjukdom, ohälsa eller att livet är hotat uppstår tankar om liv och död, om relationer och roller. Så är det för den sjuke, för dennes närstående men också den personal som står nära med vård och omsorg. Sjukhuskyrkan finns som en resurs för enskilda samtal, men kan också vara behjälplig vid gruppsamtal.

Vid alla samtal inträder tystnadsplikten. Vi som arbetar inom sjukhuskyrkan arbetar på kristen grund, men du är välkommen att höra av dig oberoende av tro eller livsåskådning.

Du kan alltid söka dig till Sjukhuskyrkan för bön, enskild andakt, eller andakt vid särskilda tillfällen.
Andra möjligheter är t.ex. dop, nattvard, bikt, avskeds- eller minnesstund.

Stilla rum

Det finns ett stilla rum/meditationsrum som är öppet för alla att besöka. Rummet ligger längst in i korridoren till höger i huvudentrén.
Här kan du sitta ner och bara vara en stund. Rummet står alltid öppet för den som behöver.

Vi erbjuder också...

Sjukhuskyrkan Alingsås har särskild kontakt med Palliativa teamet på Alingsås lasarett och ingår i vårdteamet med sjukhuspräst.


Våra medarbetare