Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kontaktuppgifter

Adress
Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Blå stråket 5
413 45 Göteborg
Hitta hit
Telefon
031 342 19 18
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, närstående och personal. Vi erbjuder:

  • själavårdande samtal
  • stöd i kris och sorg
  • andakter och bön
  • vigsel, nattvard, bikt, dop, minnesceremoni och andra riter
  • reflekterande gruppsamtal
  • hjälp med kontakt med företrädare för olika kyrkor och religioner

Du är välkommen oavsett tro. Sjukhuskyrkan är ekumenisk. Vi förmedlar kontakt till olika samfund och företrädare för andra religioner. Vi har beredskap för insatser kvällar, nätter och helger.

Sjukhuskyrkans symbol är en blomma innesluten i ett kors. Blomman växer som ett nytt skott på en avbruten stam – en symbol för hoppets kraft. Ur det brustna, ur det sönderbrutna, kan något nytt växa.

 

Telefon Sjukhuskyrkans expedition 031-342 19 18

Kvällar, nätter och helger kan vi nås genom sjukhusets växel 031 – 342 10 00

Mer om vår verksamhet


Hitta till Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sjukhuskyrkans lokaler finns i huvudbyggnaden, på Blå stråket 5, med expedition, samtalsrum och andaktsrum. På Bruna stråket stråket 5 har Sjukhuskyrkan också en liten expedition och ett samtalsrum. Där finns även ett stilla rum utan religiösa symboler. Du finner oss säkrast på telefon eller på expeditionen i huvudbyggnaden måndag – fredag kl 9-11.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkan finns till för alla på sjukhuset som önskar samtal och stöd.

Du som är patient:
Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtala med någon som är van att lyssna.

Du som är närstående:
Att stå bredvid utan att kunna göra så mycket kan vara svårt på olika sätt. En utomstående samtalskontakt kan ge stöd och avlastning.

Du som är personal:
Arbetet som vårdpersonal kan innebära påfrestningar då du använder dig själv som redskap. Vi finns till för er med enskilda samtal, avlastning i grupp, reflektion samt utbildning för arbetslag på sjukhuset.

Stilla rum

På sjukhuset finns olika rum för stillhet, bön och eftertanke. Där finns möjlighet att ge uttryck för längtan, trasighet, tacksamhet eller annat som berör.

Kapellet, vid Blå stråket 5, är öppet alla dagar ca kl 6-21.
Kapellet har kristna symboler.
Andakt: vardagar kl 12.45 - 13.00
Mässa: tisdagar kl 15.00-15.30

Andaktsrummet, vid Bruna stråket 5, är alltid öppet.
Rummet har inga fasta religiösa symboler.
Stilla stund: onsdagar 11.30-11.50

Beredskap

Vi har beredskap kvällar, nätter och helger. Då nås vi via sjukhusets växel på tel 031 342 10 00