Kristinehamn, kyrkan i vården

Kontaktuppgifter

Adress
Kristinehamn, kyrkan i vården

Hitta hit
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Kyrkan i vården är ett gemensamt arbete som utförs av anställda inom kyrkorna i kommunen och kommunens vård- och omsorgspersonal samt landstingets palliativa team.
Arbetet bygger på en helhetssyn där människans fysiska, psykiska, sociala och andliga hälsa beaktas.
Vårt arbete utförs på särskilda boenden och inom hemvården för brukare, anhöriga och personal.
Ta gärna kontakt om du:

  • funderar över din livssituation, till exempel när tillvaron förändras
  • vill samtala om svåra saker som oro, sorg, ångest, tro eller tvivel
  • drabbas av sorg och förlust
  • behöver stöd i akuta situationer
  • önskar ha hjälp med förbön, riter och andakter
  • behöver stödsamtal eller handledning.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.
Kristinehamns församling växel: 0550-879 00
Samordnare 0550 – 879 05

Mer om vår verksamhet