Malmö, Skånes universitetssjukhus

Kontaktuppgifter

Adress
Malmö, Skånes universitetssjukhus
Sjukhuskyrkan
John Ericssons väg 6A
205 02 Malmö
Hitta hit
Telefon
040-33 10 00 (växel)
E-post
Skicka e-post
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

 

040-33 10 00 (sjukhusets växel)

beredskap dygnet runt

Sjukhuskyrkan på Skånes Universitetssjukhus i Malmö finns till för dig som är patient, närstående eller personal. Sjukhuskyrkans medarbetare är till för alla, oavsett tro eller religionstillhörighet. De har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkan på SUS i Malmö erbjuder besök på avdelningen, enskilda samtal, krisstöd och stöd vid avskedstagande, vigsel, dop och barnvälsignelse i krissituation, bikt och enskild nattvard, gudstjänst och andakt, sorgegrupper för föräldrar, för familjer och för de som har förlorat någon i självmord.

För dig som är anställd inom vården erbjuds retreater och reflexionsgrupper för personal. För dig som är personal på SUS eller som arbetar med själavården ges utbildning inom Klinisk Själavård (KSU) och inom stödgrupper för barn i sorg.

Vi förmedlar kontakt med företrädare för andra religioner eller samfund. Välkommen att höra av dig.

Mer om vår verksamhet


Hitta till Malmö, Skånes universitetssjukhus

Sjukhuskyrkans lokaler ligger på John Ericsons väg 6A. Här ligger samtalsrummen (boka tid). Närmaste busshållplatser är Värmlandsplan (buss 6) och Dalaplan. Parkering finns utanför sjukhuskyrkans lokaler. Stilla Rum på Skånes Universitetssjukhus i Malmö: Carl Bertil Laurells gata 9, entréplan Jan Waldenströms gata 18, plan 3

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Besök på avdelningen
Det händer mycket för den som får lämna sin vardag för att ligga på sjukhus. I den situationen kan ett besök av Sjukhuskyrkan ha stor betydelse. Besöket sker helt på patientens villkor. Sjukhuskyrkans personal har tystnadsplikt och för inga journaler. Som patient eller närstående kan du ringa Sjukhuskyrkan själv, eller be personalen att kontakta oss. Samtal erbjuds alla patienter och närstående, oavsett tro eller livsåskådning.

Samtal i Sjukhuskyrkans samtalsrum
Sjukhuskyrkans samtalsrum ligger i en trygg och skyddad miljö. Är du anställd, närstående eller patient på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och behöver någon att prata med, är du välkommen att boka tid för samtal. Sjukhuskyrkans personal har tystnadsplikt och för inga journaler.

Dela sorg
Många mår bra av att dela sin sorg med andra. Sjukhuskyrkan vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö erbjuder speciella stödgrupper för dig som har mist ett barn, förälder eller syskon. Sjukhuskyrkan i Malmö och Lund erbjuder tillsammans även grupper som föräldrar som har förlorat sitt barn före, under eller efter förlossningen. I samarbete med sankt Petri församling i Malmö erbjuder Sjukhuskyrkan i Malmö även samtalsgrupper för dig som har förlorat någon i självmord.
Grupperna är öppna för alla, oavsett tro eller livsåskådning.

Stilla rum

Stilla rum
På Skånes Universitetssjukhus i Malmö finns det två Stilla rum. Här kan du hämta kraft i en lugn och avslappnad miljö, be, meditera, lyssna på levande musik eller skriva ner dina tankar, böner och önskningar.

Stilla rum på Carl Bertil Laurells gata 9
Det större av de två Stilla rummen finns mitt emot Pressbyrån och Apoteket. På onsdagar kl. 12 kan du lyssna på levande musik eller tända ett ljus för någon eller något som du tänker på. Stilla rum är öppet alla dagar kl. 7-18 och kan besökas med rullstol och sjukhussäng.

Stilla rum på Jan Waldenströms gata 18
I närheten av barnavdelningen och onkologen och mitt emot kvinnokliniken ligger sjukhusets andra Stilla rum. Stilla rum är öppet dygnet runt.

Beredskap

Sjukhuskyrkan på Skånes Universitetssjukhus i Malmö har jour och beredskap.

Telefon: 040-33 10 00 (sjukhusets växel), dygnet runt.

Gudtjänster och andra riter

Musik med ljuständning
Varje onsdag kl. 12 september–maj är du välkommen att vara med på musik och ljuständning i sjukhusets Stilla rum på Carl Bertil Laurells gata 9. Här kan du tända ljus för någon eller något du vill tänka på eller vill be för, och du kan lyssna till levande musik och ord som kan ge hopp.

Vi erbjuder också...

Retreater, föreläsningar och utbildningar
För dig som är anställd på SUS i Malmö och för dig som arbetar inom själavården arrangerar Sjukhuskyrkan i Malmö föreläsningar, retreater och workshops kring vårdrelaterade ämnen. På Skånes Universitetssjukhus i Malmö erbjuds dessutom utbildning i Klinisk Själavård (KSU) och stödledarutbildningar för att möta barn i sorg. Utbildningarna är öppna för alla, oavsett tro och religionstillhörighet.