Kontaktuppgifter

Adress
Motala lasarett
Lasarettsgatan 37
591 35 Motala
Hitta hit
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Sjukhuskyrkans grundläggande uppgift är att vara till tjänst bland patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan är till för den som vill ha någon att tala med, för den som behöver någon som lyssnar, för den som önskar förbön, vill deltaga i andakt eller fira nattvard. Sjukhuskyrkan vill också vara till tjänst för lasarettets behov av riskhanteringsresurser, etisk reflektion, fortbildning och som externt stöd till personalgrupper.

Sjukhuskyrkans expedition: 010-1047507, telefonsvarare
Sjukhuspräst: 070-260 92 50
Sjukhusdiakon: 070-33 111 40

Mer om vår verksamhet


Hitta till Motala lasarett

Sjukhuskyrkan ligger nära receptionen vid B-husets entre.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan på Motala lasarett finns till för dig som patient, anhörig och personal. Sjukhuskyrkans expedition 010-1047507.

Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan synliggör på ett särskilt sätt den kristna församlingens närvaro på lasarettet. För närvarande består sjukhuskyrkans personal av två halvtidsprästtjänster och en diakon. Utifrån dessa förutsättningar vill sjukhuskyrkan verka för den andliga vården vid Motala lasarett.

Andlig vård och omsorg

Sjukhuskyrkan vill också vara till tjänst för lasarettets behov av krishanteringsresurser, etisk reflektion, fortbildning och som externt stöd till personalgrupper.
Samtal kring hur den andliga vården inom hälso- och sjukvård och omsorg skall bedrivas och organiseras i framtiden förs på olika nivåer mellan sjukhuskyrkan, Motala församlings diakonala verksamhet, Motala kommun, Motala lasarettet, primärvården samt övriga kommuner i det västra sjukvårdsdistriktet.
Sjukhuskyrkans grundläggande uppgift är att vara till tjänst bland patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan är till för den som vill ha någon att tala med, för den som behöver någon som lyssnar, för den som önskar förbön eller den som vill deltaga i andakt eller fira nattvard.

Andaktsrum
På plan 9, en våning ned från huvudentrén ( entre´A) finns ett: Stilla rum.
Det är ett rum till för dig som är patient, anhörig eller personal, när du behöver en stunds stillhet och ro. Rummet är alltid öppet och är till för alla oavsett trosåskådning.

Sjukhuskyrkan har expedition och andaktsrum vid entre´ B, där kan man ha andakt, eller bara sitta en stund. För att komma in där behöver du ta kontakt med oss på Sjukhuskyrkan eller personal på den avdelning/mottagning du besöker så hjälper vi till.