Kontaktuppgifter

Adress
Nyköpings lasarett
Olrogs väg 1
611 39 Nyköping
Hitta hit
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Att vistas på ett sjukhus kan väcka många frågor. Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient, anhörig eller personal, när du vill samtala med någon, när du vill ha förbön eller andlig vägledning, eller bara ha någon hos dig. Vi erbjuder även kyrkliga handlingar som nattvard, dop och vigsel, och kan finnas med vid avsked och visningar i samband med dödsfall. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.
Sjukhuskyrkan är ekumenisk och hos oss möter du företrädare från olika kyrkor. Vi kan även förmedla kontakt med din hemförsamling eller företrädare för den trosinriktning/religion som du tillhör.
0155 – 24 71 10

Mer om vår verksamhet


Hitta till Nyköpings lasarett

Du hittar Sjukhuskyrkan i entré 20, plan 1. Där finns Sjukhuskyrkans expedition samt ett ”Stilla rum”. Vi har även ett andaktsrum i entré 5, plan 2 som också är en plats för stillhet och bön. Andaktsrummet står öppet dygnet runt och är till för både patienter, anhöriga/närstående och personal. I gången mellan entré 3 och huvudbyggnaden finns en böneskål. Böneskålen har Sjukhuskyrkan satt upp för dig som vill ha hjälp med förbön, be eller tacka för någon eller något. Skriv det på en lapp och lägg den i skålen. Vi tar emot dina böner och ber för dem.

Vägbeskrivning på Google Maps