Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kontaktuppgifter

Adress
Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hälsovägen 13
C2:59
141 86 Stockholm
Hitta hit
Telefon
08-123 822 27
E-post
Skicka e-post
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

Sjukhuskyrkan finns för dig – patient, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan är en del av den andliga vården på Karolinska Universitetssjukhuset, på uppdrag av Region Stockholm. Vi finns för patienter, närstående och personal, oavsett kultur och livsåskådning.

Vi har tystnadsplikt.

Vårt arbetslag är ekumeniskt. På förfrågan kan vi även förmedla kontakt med lokala församlingar, andra trossamfund eller religioner.

Under våren -24 så kommer vi inte ha jourberedskap under helger och helgdagar pga vakanta tjänster.

Fotograf porträtt: Arne Hyckenberg

 

 

Mer om vår verksamhet


Hitta till Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Sjukhuskyrkans lokaler och Rum för stillhet ligger på plan 5, Södra hallen. Adress C2:59. Gå rakt fram från huvudentrén, passera cafeterian och Apoteket. Se därefter skyltning i taket. Du hittar kontaktuppgifter till medarbetarna via länken nedan. Rum för stillhet är öppet kl 06-22.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

Sjukhuskyrkans personal kan vara en samtalspartner om stort och smått. Under livet drabbas vi ibland av livskriser och förluster. Sjukhuskyrkan kan då tjäna som resurs för stöd och samtal.

Vi har tystnadsplikt och för inte journal.

Vi Akuta Krissituationer på avdelningen finns vi till hands för avlastande samtal. Detta sker både i grupp och enskild. Då kan vi ses på er avdelning eller i Sjukhuskyrkans samtalsrum.

Vi erbjuder även samtalsgrupper av olika slag.

Stilla rum

Sjukhuskyrkan på Karolinska Universitetssjukhuset har del av sin verksamhet i Rum för Stillhet.

Tisdag:
12:00 Middagsbön

Onsdag:
7:30 Morgonbön med möjlighet att stanna kvar för ljuständning och förbön fram till 8.15.

12:00 - 12:20 Avslappning för personal

Torsdag:
12:00 Tid för stillhet med musik och ljuständning

Övrig tid är du alltid välkommen in i Rum för stillhet. Det finns också möjlighet att skriva sin bön eller tanke på en lapp och lägga i vår böneskål. Vi ber alltid för de lappar som lämnas i skålen.

Beredskap

Beredskap varje dag mellan 8-17. Till beredskapen ringer du om du är personal, via växeln, och har en förfrågan efter oss från någon patient. Eller om ni som personal eller anhörig behöver oss på något sätt.

Det kan vara bön vid livets slutskede, själavård, utfärdsbön (andakt vid dödsfall på avdelning), nöddop eller när barn dött vid späd ålder m.m. Vid trauman och kriser finns vi också till hands.

Gudtjänster och andra riter

Enskild nattvard
Nattvard kan firas i sjukrummet enskilt eller tillsammans med närstående.

De sjukas smörjelse (Ortodox gudstjänst)
Firas i rum för stillhet en gång i månaden. Kan också erbjudas enskilt.

Dop
Dopet är en kärleksgåva från Gud. Både barn och vuxna kan ta emot den på sjukhuset.

Vigsel
Kyrklig vigsel kan ske på sjukhuset. Flera arbetslagets medarbetare har vigselrätt.


Våra medarbetare