Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Kontaktuppgifter

Adress
Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Eugeniavägen 3
171 76 Solna
Hitta hit
Telefon
08-123 740 73
08-123 700 00 (växel)
E-post
Skicka e-post
Webbplats
Besök kyrkans webbplats

Våra medarbetare

Sjukhuskyrkan är en del av den andliga vården på Karolinska Universitetssjukhuset, på uppdrag av Region Stockholm. Vi finns för patienter, närstående och personal, oavsett kultur och livsåskådning. Vi har tystnadsplikt och läser inte journaler.

Vårt arbetslag är ekumeniskt. På förfrågan kan vi även förmedla kontakt med lokala församlingar, andra trossamfund eller religioner.

Telefon vardagar kl 9-16: 08-123 740 73. Övrig tid når sjukhusets personal oss för akuta ärenden genom växeln.

Mer om vår verksamhet


Hitta till Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Rum för Stillhet på Nya Karolinska i Solna Rum för Stillhet och Sjukhuskyrkans expeditioner finns i Nya Karolinskas huvudentré, Eugeniavägen 3. Rakt fram på höger sida efter café och restaurang Livet. Internadress D3:58.

Vägbeskrivning på Google Maps

Vad vi gör


Samtal och stöd

För patienter och närstående erbjuder vi:

SAMTAL
Samtalsstöd och själavård

KRISSTÖD
t ex vid olyckshändelse eller dödsfall

KYRKLIGA HANDLINGAR
dop, barnvälsignelse, nattvard, vigsel, förbön och bikt

VID LIVETS SLUT
stöd samt avsked och minnesstund

För personal erbjuder vi:

SAMTAL
Enskilda samtal, Avlastande samtal, Reflektionsgrupper

UTBILDNINGSSATSNINGAR

KRISSTÖD
Stöd vid särskild händelse

Stilla rum

I Rum för Stillhet kan du söka stillhet eller be. På vardagar dagtid finns möjlighet att tända levande ljus.
Dörrarna står öppna alla dagar kl 8-20. Övrig tid kan du få tillgång till rummen genom personalen.
Rummen finns i sjukhusets huvudentré, internadress D3:58.

Alla är välkomna till våra samlingar!

Morgonbön varje vardag kl 8.30
Mässa (nattvardsandakt) onsdagar kl 12

Beredskap

Vi har beredskap för akuta ärenden dygnet runt alla årets dagar. Efter kl 16 på vardagar och på helger når sjukhusets personal oss via växeln. Vissa ärenden kan vi bistå med över telefon, om vi ska åka till sjukhuset är vår inställelsetid en timme.


Våra medarbetare